Naar inhoud

U bent hier: Cultuur Nieuwpoort > Scholen > Evaluatieformulier

Print

Evaluatieformulier

Beste leerkracht,

Het cultuurteam van Nieuwpoort hecht veel waarde aan uw mening en die van uw leerlingen. Ongetwijfeld zullen er nog zaken zijn die in de toekomst nog kunnen verbeteren. Positief of negatief, wij horen het graag!

Hoe hebben de meeste leerlingen gereageerd op deze voorstelling?

Hoe beoordeelt u deze voorstelling zelf? (motivatie: zie verder)

Wat werd er vooral gewaardeerd?
Waarover waren u of uw leerlingen minder tevreden?

Werden volgende doelstellingen bereikt?

Een artisiek waardevolle voorstelling (decor, theatraal,…)

Inschatting van het niveau van de leerlingen

De voorstelling sluit aan bij de denk- en leefwereld van de klas

De inhoud sluit aan bij de voorgeschreven lesdoelen

De voorstelling stimuleert belangstelling voor toneel, muziek, dans, film…

Ik vind een voorbereiding in de klas:

Indien de voorstelling in de klas werd voorbereid, hoe gebeurde dit en hoe werd dit in de klas bevonden?

Gebeurde de voorbereiding in de klas via het project Awake?

Wat vond u van de lesmap die ter beschikking werd gesteld?

Wordt/werd de voorstelling achteraf in de les besproken?

Bevat deze voorstelling elementen die later in een les uitgewerkt kunnen worden? Welke?

Heeft u opmerkingen of voorstellen in verband met de programmering of praktische organisatie (reservatie, brochure, bereikbaarheid, aanvangsuur, ontvangst…) van de schoolvoorstellingen in Centrum Ysara/de City?

Dienst Cultuur dankt u graag voor uw tijd en waardevolle feedback.

Centrum Ysara & City